Cimke Archívum ◊ regisztráció ◊

Változás a .hu domain regisztrációnál
2011, május 31, kedd  | Szerző:

Tájékoztatjuk tisztelt Ügyfeleinket, hogy 2011. június 1-jétől a .hu domain regisztrációs szabályzat módosulása miatt a .hu-regisztrációkat – hasonlóan a nemzetközi doménekhez – csak a számlaérték beérkeztét követően tudjuk elindítani, mivel megszűnik a várólista, így holnaptól nem alkalmazható a jelenlegi 10 napos fizetési határidő, ami a 14 napos várólistát vette figyelembe. Továbbra is elektronikus úton számlázunk, a lehető leggyorsabb számlázási ügyintézést biztosítva minden Ügyfelünk számára. (Természetesen igény esetén papír alapú számlát és postai sárga csekket is biztosítunk.) A mai nap folyamán, ügyfélszolgálati időben beérkező kérelmeket még a mostani ügyintézés szerint teljesítjük.

A holnapi naptól a .hu domain nevek a pénz beérkezésének a napján már használatba vehetőek.

Rövidül a .hu domain várólista
2011, április 21, csütörtök  | Szerző:

Az alábbi levélben tájékoztat mindenkit az ISZT a rövidülő .hu domain regisztrációs várólistáról:

” Tisztelt Regisztrátorok!

Az elmúlt hetekben egyeztetést folytattunk az NFM-mel és javaslatuk és támogatásuk
nyomán megléphetjük a 2 hetes előzetes várólista eltörlését.

A változtatást társadalmi egyeztetési fórumon is megvitattuk, ahol minisztériumok, a
Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala (régen Magyar Szabadalmi Hivatal), védjegy
jogászok civil szervezetei, informatikai szakmai és érdekképviseleti szervezetek
képviselői voltak jelen és támogatták a módosítást.

Az új Domain regisztrációs Szabályzatot az április 20-i közgyűlésünk elfogadta.
A 2011. június 1-től hatályos új Szabályzat szövege megtalálható a
https://hureg.nic.hu/index.jsp lapról elérhető linken.

A módosítás lényege:

A domain az igény benyújtását követő műszaki és adminisztrátori ellenőrzést követően
“Feltételes használatba adásra” kerül, azaz az igénylő műszakilag használni kezdheti
(de még nem lesz “Bejegyzett”). Ezzel egyidejűleg a domain megjelenik a nyilvános
kihirdetési listán. Amennyiben a domain delegálási szándékával szemben 8 napon belül
senki nem lép fel, akkor jogilag is “Delegált” státuszba kerül.

Előzetes várólista megszüntetése reform bővebben:

Megszűnik az igények kéthetes előzetes várakoztatása, ezt a fázist a DRR átugorja. A
műszaki ellenőrzésen átjutott igény azonnal az adminisztrátor elé kerül.

A Nyilvántartónak változatlanul megmarad az a joga, hogy amennyiben az igény a
Domain regisztrációs Szabályzattal ellentétes, úgy azt ne teljesítse. Ebben az
esetben a Nyilvántartó döntésével szemben a TT-hez lehet fordulni. A műszakilag
hibátlan igényt a Nyilvántartó véleményezi: hiánypótlásra küldi, elutasítja vagy
jóváhagyja.

Ha az adminisztrátor jóváhagyja az igényt akkor a domain nem megy Bejegyzett
állapotba (mint most), hanem ún. Feltételes használatba adásba kerül. Ebben
az állapotban benne van a zónában, műszakilag használható, de jogilag még nem az
igénylőjé. A feltételes használatba adást – a jelenlegi várólistához hasonlóan – a
Nyilvántartó egy listán közzé teszi azzal, hogy az igénnyel szemben 8 napon belül
terjeszthető elő panasz. Ha panasz nem érkezik, akkor a domain delegált (Bejegyzett)
státuszba kerül, ezt követően már csak Regisztrációs Döntnök előtt, vagy bírói úton
lehet vitatni.

Ha a 8 napos listán szereplő igény ellen harmadik fél akar fellépni, akkor a panaszt
továbbra is valamely Regisztrátoron keresztül kell benyújtania. A nyilvános listán
megjelenést követően 8 nap alatt a Regisztrátornak jeleznie kell a regisztrációs
rendszerben a panaszt (meg kell nyomnia a DRR-ben a “Panasz jelzés” gombot). A
nyilvános listán megjelenést követő 14 napon belül a Panaszt is be kell küldeni.
Panasz nem csak a gombnyomó Regisztrátortól, hanem akár több forrásból, több
Regisztrátortól is beérkezhet (elképzelhető több panaszos is). Ha a 8 nap alatt
nincs gombnyomás, illetve a 14 napon belül nem érkezik megfogalmazott panasz, akkor
az igény teljesítve lesz, megy Bejegyzett állapotba. Ellenkező esetben a jelenlegi
TT eljárásnak megfelelő lépések történnek. A TT eljárása fel lesz gyorsítva, az
igénylőnek 8 napja lesz, hogy csatoljon választ a panaszhoz vagy visszalépjen és a
TT döntés max. 3 hét alatt megszületik.

A jelenlegi prioritásos illetve nem prioritásos igények közötti megkülönböztetés
megszűnik. Ez azt is jelenti, hogy a “first come first served” elve érvényesül
minden igényre. Ugyanarra a névre mindig csak egy igény lehet nyilvántartásba véve
(nem lesz “sorbanállás”).

A lényegesebb változások a szabályzatban az 1.2.3, továbbá 8, 9, 10 pontokban
vannak, ez utóbbiak közül inkább a 9-ben.

A reformtól független módosítás kérés volt, hogy tisztázzuk: felfüggesztést csak
a Nyilvántartó foganatosíthat. Ezért a Regisztrátorok által a felmondás mellett
érvényesíthető zónából kivételt (-Z) áttettük a 4.1 pontba és így az 5.1, 5.2
pontokban csak a Nyilvántartói akciók maradtak.

A tervezett ütemezés az, hogy május második hetében elindul az új DRR a teszt
huregen, így az új eljárást, új állapotokat már lehet tesztelni. Az átállás június 1-
ével történik, ami azt jelenti, hogy a május 31-én éjfélig beadott igények még a
régi rendszer szerint mennek végig (2 hetes várólista stb.), a június 1-én a
rendszer átállítása és újranyitása után beküldött igények pedig már az új rendszer
szerint kerülnek majd feldolgozásra, de ha van egy névre már várakozó régi típusú
igény, akkor arra a névre új típusú igényt nem veszünk nyilvántartásba (amíg a régi
sorsa el nem dől).

Hamarosan további információkat teszünk közzé, készül az új Eljárási Szabályzat, a
TT működésének új szabályzata, kérdések-válaszok az új szisztémáról stb.

Üdvözlettel
Martos Balazs

1. oldal1